Zaburzenia łuku aorty

Łuk aorty, czyli łuk aorty, jest zakrzywioną częścią aorty, która, w każdym obrazie ludzkiego serca, nosi przy sobie narząd serca i kontynuuje zstępującą aortę.

Punkt początkowy trzech tętnic fundamentalnych dla utlenowania głowy i kończyn górnych, łuk aorty może u niektórych osób ulegać deformacjom lub znajdować się w nienormalnych pozycjach.

Te wady kształtu lub pozycji wynikają z błędu podczas rozwoju embrionalnego, dlatego są uważane za prawdziwe wrodzone patologie, które występują od urodzenia.

Określając, że w przypadku anomalii łuku aorty, odwołujemy się również do defektów, które mogą wpływać na trzy gałęzie samego łuku, najbardziej znanymi i badanymi wariantami łuku aorty są:

  • Podwójny łuk aorty
  • Prawy łuk aorty z rozgałęzieniem odbicia lustrzanego
  • Prawy łuk aorty z nieprawidłowym rozgałęzieniem
  • Lewy łuk aorty z nieprawidłowym rozgałęzieniem
  • Łuk aorty szyjnej

Będąc wadami wrodzonymi (dlatego nieodłącznymi dla DNA), naukowcy starali się określić, jakie może być genetyczne wyjaśnienie tych chorób i odkryli, że na 100 osób z defektem łuku aorty 20 przedstawia mutację genetyczną na chromosomie 22.

Z epidemiologicznego punktu widzenia wady łuku aorty są dość rzadkimi patologiami. Ponadto, według niektórych szacunków, stanowiłyby one około 1% możliwych wrodzonych wad serca u ludzi.

Zalecane

Leki stosowane w leczeniu alkoholowego zapalenia wątroby
2019
Coccigodynia Drugs
2019
Czy istnieje korelacja między półpaścem a udarem?
2019