Znak Blumberga

Znak Blumberga wywołuje powolne uciskanie brzucha, a następnie nagłe zwolnienie ręki ze ściany brzucha.

U pacjentów z zapaleniem otrzewnej ucisk ściany brzucha powoduje ból, ale jest to bardziej wyraźne, gdy dłoń zostaje nagle uwolniona, przerywając kompresję. Z tego powodu znak Blumberga jest również znany jako czułość odbicia . Manewr wykonywany jest z pacjentem w pozycji leżącej.

Znak Blumberga jest zwykle pozytywny w ostrym zapaleniu wyrostka robaczkowego . Bardziej ogólnie, znak ten jest pozytywny w przypadku zajęcia otrzewnej ( zapalenie otrzewnej ), które może być również obecne w przypadku owrzodzenia jelit lub poważnej choroby zapalnej miednicy.

Przypomnijmy, że oprócz bycia ogólnie pozytywnym na znak Blumberga, pacjenci z zapaleniem otrzewnej często cierpią z powodu silnego bólu brzucha zlokalizowanego (początkowo) lub rozproszonego (później), co zmusza ich do przyjęcia pozycji płodowej (z nogami zwiniętymi na brzuchu ); ściana brzucha jest zwykle bardzo sztywna (drewniany brzuch lub stół); mogą również występować nudności, wymioty i gorączka. Ponieważ zapalenie otrzewnej jest stanem nagłym, wskazane jest natychmiastowe powiadomienie pracowników służby zdrowia o wystąpieniu tych objawów.

Zalecane

Leki stosowane w leczeniu alkoholowego zapalenia wątroby
2019
Coccigodynia Drugs
2019
Czy istnieje korelacja między półpaścem a udarem?
2019